سفارش تبلیغ
صبا ویژن

رهاتر از همیشه

ایستاده ام

ایسـتاده ام
بگذار سرنوشـت راهــش را بـرود...!
مــــن،
همیــن جـا،
کنـار قولهایت،
درســت روبروی دوسـت داشتنت
و در عمـق نبودنت،
محـکم ایستاده ام...!+ نوشته شده در دوشنبه 92/6/4ساعت 6:19 عصر توسط دریا آشفته نظر

::