سفارش تبلیغ
صبا ویژن

رهاتر از همیشه

مواظبش باش...

آهـــــــای فـــلانــی
یادت باشـــــد ...
گاهی خسته است و
ظــاهــرش جــدیست ..
اما دلــی دارد کــه مهربانــی اش
بــه وسعت یــک اقــیانوس اســت !
بــد قــول نیست .. امــا گـرفتار است
بــا او راه بــیا ....!
خــسـته کــه باشد ..
تــنهایش نگــذار ...!
او تنها بودن را نیاموخته
تـــو دار است ..
اما از او بخواه تا حرفایش را بگـوید!
دیووانه نیست
اما یاد نگرفته مواظب خودش باشد
او تـمام دنــیای من است ...
مــبادا بــــیازاریش ...+ نوشته شده در یکشنبه 92/8/26ساعت 11:54 صبح توسط دریا آشفته نظر